„Výskyt našeho raka říčního je pro každého laika i odborníka radost, ukazuje na čistotu vody i životního prostředí,“ říká Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska a bývalý ředitel NP Šumava. „Ale není rak jako rak. Široká veřejnost vůbec netuší, že existuje druh, který může v naší přírodě nadělat ohromnou paseku. Z výzkumu vědců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích plyne, že amerického raka pruhovaného k nám na Lipno musel někdo zavléct a vysadit uměle. Dopady pro přírodu jsou katastrofální.“
„Počet lokalit s jeho výskytem se na Lipně od roku 2006 zněkolikanásobil. Najdeme ho v lokalitách od Horní Plané po Frymburk,“ vyjmenovává Pavel Kozák, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. „Našim původním rakům škodí nejen svou agresivitou, ale hlavně přenosem račího moru. On sám je vůči němu imunní, pro naše raky je bohužel toto onemocnění fatální.“
Rak americký ale škodí všem původním společenstvům vodních rostlin, hmyzu, měkkýšů, obojživelníků i ryb. „Výskyt raka pruhovaného je vážnou hrozbou, protože jeho populace se rozrůstá a může kolonizovat i přítoky Lipna,“ dodává Pavel Kozák.
Pomoci populacím raka říčního by mohl umělý odchov, kterému se věnuje Michael Trampota z Nové Pece. V Česku ale neexistuje záchranný program pro raka říčního, a tak nemůže získat dotaci, která by mu pomohla rozjet profesionální chov. „Máme 8 rybníků,“ vysvětluje Michael Trampota. „Raka říčního tu začal chovat už můj otec a měli jsme roky s produkcí i desítek tisíc kusů ročně. Zájem o naše raky byl a stále je, ať už u státních lesů, vojenských lesů nebo u řady soukromníků, kteří mají na svých pozemcích drobné vodní toky vhodné pro raky říční. Uměli bychom jim efektivně pomáhat a raky dodávat, ale pro takovou práci nám momentálně chybí čas i prostředky.“
„Napadlo nás, že z odchovny raka říčního by se dala udělat i turistická atrakce,“ dodává Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který má jako bývalý ředitel NP Šumava s podobným projektem rybí líhně v Borových Ladech zkušenosti. „Ochrana přírody by tak šla ruku v ruce s turismem. „Chtěli bychom vyvolat diskusi a vznik záchranného programu raka říčního, protože se nedá jen přihlížet na rostoucí zdroj račího moru, který naše původní raky může brzy úplně vyhubit.“

Rak pruhovaný (Orconectes limosus)
- poměrně malý druh raka, obvykle do 10 cm
- má typické trny vpředu po stranách hlavohrudi a na zadečku červenohnědé příčné proužky
- je agresivní, vysoce plodný, toleruje snížené hodnoty kyslíku a znečištění
-je všežravec, živí se rostlinami, řasami, bezobratlými, rybami, ale i živočišnými a rostlinnými zbytky
- loví ho některé ryby (úhoři, sumci, okouni) a také volavky, vydry, norci aj.