close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

Budova s bývalou restaurací U Zlaté podkovy na velešínském náměstí čeká na svůj příští osud. I když je uzavřena, uvnitř úplně prázdno není. V patře budovy se totiž nacházejí jeden byt a více než deset pokojů a všechny jsou zaplněné obyvateli. Především maminkami s dětmi, uprchlíky z Ukrajiny.

„Zlatou podkovu zatím využíváme k ubytování Ukrajinců,“ potvrdil místostarosta Jiří Růžička. „Naštěstí je nově napojená na centrální teplo a má novou kotelnu a může fungovat i v zimě. Jinak přípravy projektové dokumentace na rekonstrukci pokračují. Ale myslím, že teď pro to není příhodná doba a vše se bude muset uskrovnit.“ Město před lety odkoupilo celou společnost s ručením omezeným U Zlaté Podkovy, aby mělo zásadní vliv na to, co s objektem dál bude. Jejím jednatelem je starosta města.

Velešínští využití domu na náměstí řeší už dlouho. Pro město je zásadní, že uvnitř se nachází tolik potřebný společenský sál. Město objekt získalo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným do vlastnictví s tím, že ho nechá zrekonstruovat. Vzhledem k tomu, že budova pochází z 80. let a je značně zastaralá, poslední rozhodnutí zní, že město dům nechá zdemolovat a místo něho postavit objekt nový.

Přičemž provoz restaurace by v něm měl zůstat zachován, další velký prostor bude fungovat jako malá tělocvična a současně kulturní sál. Tento multifunkční prostor by využívaly ke své činnosti spolky či sportovní oddíly, ale třeba i na tělocvik některé třídy ze základní školy, která stojí nedaleko. A v případě potřeby sál půjde využít na koncerty a plesy.

Architektonický návrh na novou budovu město již má. Vítězný projekt zastupitelé města vybrali v rámci soutěže z devatenácti návrhů. „Další práce bude náročná,“ řekl tehdy starosta Velešína Petr Vágner. „Protože návrh je třeba zpracovat tak, aby společenský víceúčelový dům byl funkční. Takže budou brány v potaz konkrétní požadavky. Budeme řešit technické detaily, materiály, prostorové nároky, elektroinstalaci, dispozice společných prostor a tak dále i podle požadavků spolků, KIC, základní a mateřské školy a dalších, kteří budou objekt využívat ke spolkové činnosti.“ Po rekonstrukci by se tak mohly propojit všechny společenské objekty v jedno kulturní centrum ve středu města. A to po linii kino, Zlatá podkova, infocentrum a galerie u Jakuba s Kantůrkovcem na dolním konci náměstí. „Propojily by se nejenom funkčně, ale i organizačně. Byl by úspěch toho dosáhnout,“ podotkl Petr Vágner. Rekonstrukci by se pak měla provádět po etapách podle finančních možností města.