Na slavnostní obřad do knihovny francouzského gymnázia dorazilo mnoho hostů. Mezi nimi starosta Štěpán Pavlík, který zde také studoval. „Velmi mě těší, že pedagogové z tohoto gymnázia získávají Ámosi. Je možné, že je to vodou v Jordáně,“ zareagoval na informace o třech titulech.

DOBRÝ ODDÍL

Podle ředitele gymnázia Petra Nývlta stojí za tímto úspěchem především tradice. „Je to prostě dobrý oddíl, kráčíme pomalu, ale jistě,“ řekl o pedagogickém sboru.

Jak sdělila náměstkyně ministra školství a tělovýchovy Zuzana Matušková, korunovace pro ni byla výjimečnou událostí. „Bylo mi ctí předat korunu, podobných akcí se často neúčastním. Práce s učiteli a jejich rozvoj považuji za důležitý,“ míní.

HODINA S KORUNOU

Ředitel soutěže Zlatý Ámos Slávek Hrzal dodal, že povinností každého vítěze je první hodinu odučit v koruně. „Každý se s tímto úkolem musel vypořádat,“ podotkla loňská Ámoska Pavlína Kopáčiková z Vacova.

Odložená slavnostní korunovace letošního vítěze ankety Zlatý Ámos se tak vydařila. Korunu a žezlo převzal v pořadí 27. nejlepší učitel republiky Tomáš Míka. „Moje třída mě do toho namočila, moje třída to se mnou vyhrála a moje třída byla se mnou i korunována,“ zmínil během obřadu.

ČEKÁ JE ZÁJEZD

Jeho studenti mající za sebou maturitní zkoušku se se svým třídním vydají ještě v září do Legolandu. „Překonali jsme společně fyzikální zákony, vytvořili jsme perpetum mobile. Dostával jsem od nich více energie, než jsem investoval a nyní spolu budeme skládat kostičky,“ smál se potěšen z věcné ceny.

Večer je čekala i společná oslava. Podle devatenáctileté Zuzany Svobodové nejsou připraveni na loučení. „Bude nám chybět. Hodiny s ním nás bavili a přestože nám nabídl tykání, tak k němu chováme úctu,“ přiblížila.