„Ano, kraj při vystavování nové licence opět omezil možnost přepravy cestujících na vnitrokrajských úsecích, jako jsou Český Krumlov – České Budějovice nebo České Budějovice – Písek,“ potvrdil mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

„Omezení se týká zejména všedních dnů, o víkendech a svátcích je tato přeprava možná. Důvodem je údajný souběh našich spojů se spoji objednávanými a dotovanými krajským úřadem. RegioJet nikdy nebyl příznivcem toho, aby takto byla diskriminována poptávka zákazníků, kteří jsou omezeni v tom, aby si mohli vybrat, s kterým dopravcem a jakým spojem budou cestovat. Ekonomika objednávaných spojů by neměla stát na úkor dopravců, kteří provozují spoje bez dotací.“ RegioJet v reakci na to zaznamenává množství stížností cestujících, kterým se to nelíbí. „Lidé chtějí spoje, které jim vyhovují,“ podotkl Aleš Ondrůj.

Prodej stromků z plantáže Lesů města Český Krumlov bude už jen do úterý. V Zahradnictví Český Krumlov ale prodej stromků pokračuje do poslední chvíle.
Kdo chce vánoční stromek z městských krumlovských lesů, nesmí dlouho váhat

Společnost JIKORD, Jihočeský koordinátor dopravy, vydal omezující stanovisko v srpnu 2021. Byly v něm stanoveny podmínky provozování dopravy na jihu Čech s ohledem na spoje, které hradí jako veřejnou službu Jihočeský kraj. „Za dostatečnou ochranu spojů, které zajišťují dopravní obslužnost Jihočeského kraje, je považováno, když 20 minut před odjezdem a 20 minut po odjezdu tohoto spoje není v tom směru provozován jiný spoj, kvůli kterému by se mohly dramaticky snížit dosažitelné tržby spoje provozovaného v dopravní obslužnosti Jihočeského kraje,“ tlumočila sdělení společnosti JIKORD mluvčí krajského úřadu Hana Brožková.

„V současné době byly na základě pokynu Krajského úřadu Jihočeského kraje přezkoumány počty cestujících jedoucích v souběžných linkách spoji hrazenými v rámci dopravní obslužnosti a počty cestujících jedoucích spoji Student Agency. S ohledem na významné nárůsty počtů cestujících v autobusech hrazených v rámci závazku veřejné služby od měsíce září bylo rozhodnuto, že tento omezující požadavek je nadbytečný a bude vydáno nové stanovisko bez omezujících podmínek, což znamená návrat k předchozímu režimu.“

„My tuto informaci nemáme,“ opáčil Aleš Ondrůj. „Ale změnu omezení bychom uvítali, zejména s ohledem na cestující.“