Klíčová zakázka města Český Krumlov na revitalizace dvou městských klášterů se dočkala první důležité změny. V říjnu oznámilo město, že z výběrového řízení za dvě stě milionů korun vzešla jako vítězná firma Porr (Česko), a.s. Ta by měla opravit areály za 154 milionů korun plus daň z přidané hodnoty. To už je ale minulostí. V zákonem dané lhůtě pro podání připomínek se totiž objevilo mimo jiné i upozornění, že vítěz nesplnil všechny povinnosti. A tak bylo nutné svolat novou komisi a kvůli času i mimořádné zasedání rady města.

Výsledek? Jak včera sdělila místostarostka Jitka Zikmundová, vítěz už vítězem není. „Rada schválila vyloučení uchazeče společnosti Porr, a. s.,  a v souladu s doporučením hodnotící komise schválila i výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala firma BAK, stavební společnost, a. s.,  z Trutnova," řekla Jitka Zikmundová s tím, že původně vybraná firma skutečně nedodala všechny potřebné podklady.

V čem byl problém
O co šlo? Vzhledem k tomu, že členové výběrové komise jsou vázáni mlčenlivostí, je město v tuto chvíli na konkrétní informace skoupé, přesto se proslýchalo, že původní vítěz se měl ve svém posledním hospodářském výsledku pohybovat v červených číslech, což pravidla soutěže nepřipouštěla. Oficiální informace z radnice na toto téma ovšem zní, že firma podklady nakonec dodala, ale ty nevyhověly.