Motoristy, kteří využívají zkratku přes led, rozčiluje značka zákazu vjezdu, která se tam před nedávnem objevila. Postavit ale někam dopravní značku není jen tak. K tomu je potřeba řada vyjádření a povolení.

„Pokud má dopravní značka stát u silnice, podléhá schvalovacímu řízení. Kromě dalších účastníků řízení se policie vyjádří z hlediska plynulosti silničního provozu a konečné rozhodnutí vydá odbor dopravy pověřené obce, v tomto případě Městského úřadu v Českém Krumlově,“ vysvětlil zjednodušeně běžný postup vedoucí krajského odboru Služby dopravní policie Lubomír Veselý. „Pokud je značka mimo silnici, tedy v jezeře, neplatí tam pravidla silničního provozu a policie tam nemůže uplatňovat postihy. Policisté se tím budou zabývat, až do jezera někdo spadne. Ovšem pochopitelně není správné jezdit přes jezero. Když se pod autem prolomí led, je to veliký průšvih. Kromě ohrožení posádky hrozí ekologická havárie a postih za znečištění vody,“ připomněl.

Je to přestupek?

Lipenské policisty, v jejichž obvodu Frymburk leží, existence značek u jezera překvapila. Protože s instalací značek nebyli obeznámeni, začali pátrat po tom, kdo ji tam dal. Vše totiž nasvědčovalo tomu, že potřebná povolení nebyla vydána a tak vzniklo důvodné podezření, že instalací značky byl spáchán přestupek.

Deník zjistil, kdo za instalací zákazu vjezdu vězí. Chvíli předtím, než se u jezera značka objevila, se tam totiž pohybovali pracovníci Správy CHKO Šumava. Vše vysvětlili.

Zákaz jako výstraha

„Obecně podle zákona platí, že v chráněné krajinné oblasti se nesmí motorová vozidla pohybovat mimo vozovky a cesty. Přejíždění Lipna jsme brali tak, že lidé jezdí v trasách přívozů, je to zažité a místní vědí, jak přes Lipno jezdit. I když je tu riziko prolomení a otázka, kdo za to pak ponese odpovědnost,“ řekl Pavel Hubený, vedoucí sekce CHKO Správy NP a CHKO Šumava. „Jenomže letos motorová vozidla jezdí po Lipně i mimo tyto trasy, hlavně vášniví jezdci na čtyřkolkách, a to je jednoznačně zakázané. Protože se to začíná nekontrolovaně rozmáhat, rozhodli jsme se tam po dohodě s Povodím Vltavy umístit zákazové značky.“

Ty proto nejsou určené pro jezdce, kteří si pouze chtějí zkrátit cestu přes jezero, ale pro ty, které láká plocha jezera mimo ni. A tam zákaz vjezdu platí i bez značek. „Na vodní nádrži je to podobné jako u zákazu vjezdu do lesa. Umístěním mobilních značek chceme lidem platnost tohoto zákazu připomenout,“ řekl Pavel Hubený, který se proto nedomnívá, že by se instalací značek dopustili přestupku.

Odpovědnost

K jejich rozmístění vedla pracovníky Správy CHKO Šumava ještě jedna okolnost. „Poslední dobou jsme více ostražití. Když v rezervaci došlo k úmrtí jedné osoby, na kterou spadla souše, bylo u soudu velice nepříjemné dotazování ve smyslu, co jsme udělali proto, aby se to nestalo. Chceme maximálně předcházet úrazům, a na Lipně toto riziko bezpochyby je. Moc se tam proti tomu udělat nedá, tak jsme podnikli alespoň toto opatření,“ vysvětlil Pavel Hubený. K tomu se samozřejmě přidružují také obavy z ekologického znečištění vody. „Hlavním důvodem umístění značek je naplnění zákona a prevence,“ shrnul Pavel Hubený.