K tomuto závěru dospěli policisté, kteří monitorovali stav značení začátkem podzimu.

Podle mluvčího Policejního prezidia ČR Tomáše Hulana objevili na jihu Čech 2123 poškozených a 993 přebytečných značek. Na druhém místě skončil Středočeský kraj, třetí je jižní Morava a hlavní město Praha. „Díky této kontrole by mělo dojít k poměrně masivnímu odstranění značek omezujících, nebo jinak upravujících nejvyšší povolenou rychlost. V tomto směru rovněž podali nejvíce podnětů k odstranění jihočeští policisté. A to v 218 případech," nastínil mluvčí Hulan.

Umístění dopravních značek schvaluje a povoluje místně příslušný silniční správní úřad. U silnic prvních tříd je to kraj. Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jiří Klása vysvětlil, že kraj jako vlastník silnic druhých a třetích tříd nemůže sám od sebe značky odstraňovat. Pokud obce s rozšířenou působností rozhodnou o odstranění či výměně značky, krajský úřad tím pověří Správu a údržbu silnic. „Co se týká uváděného počtu, nelze se k němu zcela jednoznačně vyjádřit. Ale domnívám se, že odpovídá rozsahu silniční sítě na území našeho kraje, která je mimochodem druhá největší v celé republice. A také pečlivostí provedených kontrol," řekl Klása.

Problémy se mohou objevit hlavně na křižovatkách hlavních a vedlejších silnic. Takové svislé dopravní značení bylo například doplněno v ulici Na Svahu v Českém Krumlově.  Jde o dobře známé žluté značky označující hlavní silnici. Jiří Ondruška, dopravní inženýr Dopravního inspektorátu v Českém Krumlově, včera ujistil: „Samozřejmě, že příslušní správci komunikací postupně obnovují dopravní značení, které policie vyhodnotila jako nevyhovující.  Například obnovili vodorovné dopravní značení na silnicích č. I/3 (E 55 poz. red.), č. I/39 (Č. Budějovice – Černá v Pošum.) a silnici č. II/162 (z Větřní do Frymburka)." Chybějící značky správci doplnili v již zmiňované ulici Na Svahu, také doplnili dodatkové tabulky, které vyznačují tvar křižovatky na silnici I/39 poblíž plaveckého stadionu v Českém Krumlově  a podobně.

Na další teprve dojde. „Relativně žhavým tématem, které mne trápí a dosud čeká na vyřešení, je vyznačení konců obytných zón u výjezdu ze sídliště Mír v Českém Krumlově ve směru na ulici Budějovickou (I/39) a obdobné místo je na konci ulice T. G. Masaryka v Č. Krumlově," říká Jiří Ondruška a  vysvětluje, že jsou v těch místech vzhledem k značce Konec obytné zóny nevhodné kombinace svislé dopravní značky P2 (žlutá – hlavní silnice)  a P4 (trojúhelník – dej přednost v jízdě). „Systém dopravního značení na těchto křižovatkách  se  tak stává schizofrenním, jelikož na sebe narážejí povinnosti řidiče z § 22 a povinnosti z § 23."

Problémem jsou v kraji i značky upravující přednost, jež jsou zarostlé nebo špatně viditelné. Pak  jde řidičům o život. Potvrzuje to instruktor autoškoly v Písku Jiří Solar, který se s takovou situací setkává třeba v Dobešicích u Kluk na Písecku. Stopka na křižovatce je tak zarostlá, že vůbec není vidět. „Občas tímto úsekem jezdím s žáky a málokdo si značky všimne. Naštěstí je to takové místo, kde je špatně vidět, a tak musí zastavit i bez ohledu na stopku," upozornil instruktor Solar.

Na Jindřichohradecku jsou podle slov policejního dopravního inženýra Petra Kašpara spíše problémy s reklamními zařízeními.

Na Táborsku policisté odhalili problémy ve vodorovném značení u přechodů přes silnici první třídy v Plané nad Lužnicí a Chýnově. Nátěry pruhů byly už vybledlé a opotřebované projíždějícími vozidly. Správce silnice už tyto problémy odstranil. Dopravní inspektorát poukázal i na nadbytečnost jedné svislé dopravní značky omezující nejvyšší povolenou rychlost a jiné.