Věci se ale mají jinak. Vláda České republiky nemá v tuto chvíli s otáčivým hledištěm ani s rozhodnutími kolem něj nic společného. O čerstvou zprávu na aktuálním jednání Výboru světového kulturního dědictví UNESCO se postaralo ministerstvo kultury.

To se ale od jakýchkoliv informací o likvidaci českokrumlovské točny do konce letošního roku kategoricky distancovalo: „Ministerstvo kultury se distancuje od sdělení některých médií, podle nichž navrhlo ve Zprávě o stavu historického jádra Český Krumlov, kterou předkládalo Organizaci Spojených národů pro školství, vědu a kulturu UNESCO, odstranění otáčivého hlediště v Českém Krumlově do konce t. r. Takovéto tvrzení se nezakládá na pravdě,“ sdělila Kateřina Rylichová, asistentka prvního náměstka ministra kultury Františka Mikeše.

Ve svém oficiálním tiskovém sdělení ministerstvo kultury uvedlo, že v této Zprávě pouze zmínilo o zprávě užívání památky UNESCO, a o tom, že bylo vydáno Rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu v Českém Krumlově ze dne 29. 10. 2008, podle něhož byl, vzhledem k dočasnému charakteru stavby, termín užívání předmětné stavby prodloužen do 30.9.2009 a odpovídajícím způsobem prodlouženy i termíny navazujících kroků.

Ministerstvo kultury se písemně i při osobním jednání ohradilo proti návrhu na Rozhodnutí Mezivládního výboru pro světové dědictví, který by požadoval odstranění točny v tomto či příštím roce a trvá na postupu, který je formulován v dopise bývalé ministryně kultury Heleny Třeštíkové, kde se počítá s definitivním rozhodnutím o umístění otáčivého hlediště do konce roku 2016.

Humbuk a kachna

„Myslím, že informace, které některá média zveřejnila jsou ukázkou řekněme mediální kachny a následného humbuku,“ konstatoval Petr Pavelec, ředitel českobudějovického Národního památkového ústavu.

„Myslím, že tady se smotaly dvě informace. Do Seville se vezl výstup monitorovací zprávy, kterou zhotovilo město Český Krumlov, ministerstvo kultury a Národní památkový ústav na konci loňského roku. Tam se praví, že harmonogram závazku České republiky je plněn, tedy že do roku 2016 bude točna ze zahrady vystěhována. Současně se v té zprávě píše, že každý rok uzavírá Národní památkový ústav s magistrátem Českých Budějovic smlouvu na další rok. V tuto chvíli je platná smlouva na rok 2009 a jedná se o prodloužení smlouvy na rok 2010. Ten je podmíněn plněním zmiňovaných závazků a harmonogramu. Ten se plní,“ vyjmenoval Pavelec.

„My jsme zprávu zpracovali, včas jí odevzdali v nějaké finální verzi, kterou znám. Nikdo nás neinformoval o tom, že by do ní bylo cokoliv doplněno. O žádných doplňcích nevím. Proto mne překvapuje, že by tam náměstek kultury cokoliv slíbil,“ doplnila místostarosta Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

V těchto dnech se v Seville zpráva o stavu a nakládání s památkami v historickém jádru Českého Krumlova opravdu projednává.

Audit o tom, jak Český Krumlov nakládá s památkami ve svém historickém centru a jak se vlastně postupuje s likvidací otáčivého hlediště v zámecké zahradě, zůstane prakticky bez jakéhokoliv podpisu představitelů města.Výbor si jej vyžádal na základě udání několika českokrumlovských občanů.

Vedení města se pod tento audit odmítlo v lednu letošního roku podepsat: „Nemohu se podepsat pod citovaný text, kde stojí: Závazek České republiky odstranit otáčivé hlediště ze zámecké zahrady, zbytek textu navíc není dopsaný. Nemohu hlasovat pro neúplný text, který někdo bude ještě dopisovat,“ odůvodnil svůj přístup například starosta Luboš Jedlička s tím, že takové přijetí zprávy by mohlo být v budoucnu vykládáno jako tichý souhlas Českého Krumlova s odstraněním točny ze zámecké zahrady.

Podle průzkumu veřejného mínění by navíc většina obyvatel vnímala odstranění divadla velice negativně.

Mýty, fakta, pravdy, polopravdy a výroky kolem českokrumlovské točny

Fakt 1: Stavební úřad v Českém Krumlově vydal čerstvé stanovisko, že do konce kalendářního roku musí být konstrukce otáčivého hlediště odstraněna.

Fakt 2: Město České Budějovice každé dva roky žádá stavební úřad v Českém Krumlově o prodloužení užívání stavby. Pokud by tento úřední postup nebyl dodržen, nebo by užívání povoleno nebylo, pak by k odstranění stavby dojít muselo. To se ale zatím za posledních dvacet let nikdy nestalo. Město České Budějovice bude opět žádat o další prodloužení.

Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička: „V roce 1992 zamlčeli památkáři, že v zámecké zahradě stojí točna a dnes neví, jak tuto chybu napravit. Tak to řeší vymlouvám se na nějaké rozhodnutí stavebního úřadu, které já jsem držel včera v ruce. Takováto rozhodnutí se tady každým druhým rokem opakují. Je šaškárna se na toto odvolávat a mystifikovat obyvatele nejen Českého Krumlova v tom, že tady někde někdo něco zavinil. Jestli tady má někdo máslo na hlavě, pak jsou to ti, co v roce 1992 UNESCU zamlčeli, že tady už tehdy 30 let stojí nějaké otáčivé hlediště. Otáčivé hlediště je v zámecké zahradě už 50 let. Nikdy nikomu nevadilo, dnes se divím, že památkáře a ministerstvo kultury pořád baví dráždit veřejnost a vytáčet obyvatele jihočeského kraje, kteří berou točnu, jako světový unikát. Samozřejmě, že se přikláním k té drtivé většině lidí, kteří by chtěli, aby otáčivé hlediště zůstalo v zámecké zahradě zachováno."

Ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták: „Na tahu je město Český Krumlov, které musí říci: Chceme tady mít točnu i za cenu nebezpečí vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Jde jen o to navrhnout vyškrtnutí zahrady, nebo zámku nebo celého města. České Budějovice vlastní točnu, ty sta starají o to, aby fungovala. My se staráme o to, aby se na ní hrálo. Pokud náměstek Mikeš rozhodl tak, jak rozhodl, a odvolává se na rozhodnutí stavebního úřadu…? Stavební úřad ale může rozhodovat jen podle toho, jaká je smlouva s Památkovým ústavem. Památkový ústav spadá pod ministerstvo kultury. To je začarovaný kruh, který nemůže nikdo rozetnout, kromě ministra a jeho podřízených."

Místostarosta Českého Krumlova Jitka Zikmundová: Na dotaz, co by volila v případě rozhodování – Točnu nebo zápis do seznamu UNESCO? „Myslím, že k takové volbě nedojde a takto to nebude nikdy postaveno. Ale pokud bych měla volit, tak raději zápis, protože točnu můžete řešit. Ale jakmile nás někdo vyškrtne ze seznamu, je to nevratné.“

Senátor Tomáš Jirsa: „Jsem pevně přesvědčen, že toto je nesmysl a nemožné, do konce roku otáčko odstranit. I kdyby UNESCO přijalo takové usnesení, pro nás je to pouze doporučení. Chce to pořádného chlapa, který bouchne do stolu a řekne: Točnu chceme."

Režisér Zdeněk Troška: „Zničit ojedinělé zařízení, které přes půl století rozdává radost statisícům nadšených diváků, je zločin! Kdyby měla otáčivé hlediště jiná země EU, bude se jím chlubit celému světu. My Češi máme zvláštní vlastnost – vše hezké a úspěšné si musíme hned poplivat, pošpinit, zničit. Vše lze přeci vyřešit rozumně, jenže, kde není vůle, ale zvůle, je těžká domluva. Jsme pořád papežštější, než papež, vlezdoprdelkové a zaprodanci."

Bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák: „Tyto indicie jsem měl již nejméně od začátku roku, stejně jako například i to, že pan první náměstek ministra kultury Mikeš stejně tak začal bojovat i proti Státní opeře Praha, která by se měla zrušit údajně proto, že Praha by prý neměla mít dva operní domy. Vpřípadě otáčka, které je světovým unikátem kvůli kterému právě turisté také Český Krumlov navštěvují, se opět nehledalo řešení a opět jsme zbaběle couvli a vlastně tak podrazili sami sebe. Jediným řešením je, mít rozhodného ministra kultury. Kdybych jím byl já, nemohlo by se to stát."