Tradiční Zpívání u vánočního stromu tady nemohlo nic překazit. Zahájil je večerní lucerničkový průvod k Betlému, který vyšel od základní školy. Na návsi pak vystoupil školní pěvecký sbor a nechyběly dětský vánoční jarmark i Betlémské světlo, Ježíškova vánoční pošta, občerstvení a vánoční punč zdarma.