Přetvořit nevyužitou budovu bývalé školky na spolkový dům bylo pro Besednici jednou z největších investic. Rekonstrukce domu vyšla na téměř 19 milionů korun, z toho deset milionů uhradila dotace z ministerstva pro místní rozvoj, ale prakticky do tři čtvrtě roku muselo být vše hotovo. „Naštěstí jsme to stihli,“ konstatovala starostka Besednice Alena Koukolová. „Projekt jsme začali realizovat v roce 2020, dokončili jsme ho letos v únoru. Uvnitř jsou bytová jednotka, učebny pro děti základní školy, klubovna pro spolky. V červnu jsme tam uspořádali den otevřených dveří. Teď hledáme zájemce, kteří by si volné prostory rádi pronajali pro své aktivity.“

Původně v úvahu připadalo několik záměrů, jak bývalou školku využít. Uvažovalo se o domově pro seniory, hasičárně, sociálních službách. Pro spolky jsou k dispozici dvě místnosti, jedna velká a jedna menší. „Nyní o prostory projevila zájem ZUŠ Trhové Sviny pro výuku hudebních nástrojů,“ sdělila starostka.