Všichni se v hojném počtu sešli na návsi, kde v 15 hodin začal pietní akt u pomníku padlých vojáků. Zubčičtí také zasadili Lípu svobody a doplnili tak tradiční trojici lip svobody z roku 1918, z nichž však jedna lípa musela být odstraněna kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Pak se všichni odebrali do místního kulturního domu, kde se koná velmi zajímavá výstava o účastnících velké války ze zubčických osad. K tomu vyhrávali harmonikáři a nechybělo občerstvení. V 17 hodin pak začala beseda s J. Ciglbauerem o životě vojáků na frontě. Volná zábava pokračovala s hudební skupinou Chlapi v sobě. Slavnostní akci uspořádal místní Spolek Zubčice nás baví spolu s obcí a hasiči. Čestnou stráž drželi členové vojenského historického spolku Jedenadevadesátníci.