Přední Výtoň totiž patřila mezi první obce českokrumlovského regionu, které měly v komunálních volbách sečteno.

Výsledek: 72,10 procenta hlasů získalo Sdružení nezávislých kandidátů, které skoro ve stejném složení zvítězilo ve volbách i před čtyřmi roky.
„ Výsledek je takřka stejný, jako v minulých volbách,“ sdělila současná starostka Regina Houšková. Sdružení nezávislých kandidátů tak získalo v zastupitelstvu pět mandátů, opoziční Občanské sdružení Přední Výtoň pak mandáty dva.

„Věřili jsme, že k zásadním změnám nedojde, takže obec se posune dál v tom stylu, v jakém byla, tedy zůstaneme klidovou obcí na pravém břehu Vltavy,“ doplnil starostka Houšková směrem k přáním voličů.

Houšková bude opět také kandidovat na starostenský post. Kontinuita vývoje Přední Výtoně tedy zůstane zachována. „Nějaké velké rozvoje necháme někomu jinému. Šla jsem do toho i když jsem neměla příliš chuť, ale když jsem viděla, že se naše území začíná stávat objektem různých spekulativních snah, uvědomila jsem si, že jsme se přece celá léta nesnažili pro to, abychom to teď zahodili," shrnula v sobotu odpoledne Regina Houšková.

To ovšem neznamená, že obec se nerozvíjí. Například vstříc rozvoji cestovního ruchu došla několikrát. V poslední době třeba i čerstvě dokončenou cyklotrasou z Pasečné směrem k rakouským hranicím.

Spokojen je i tajmením Martin Řepa. "Já osobně jsem nekandidoval, protože nemám v Přední Výtoni trvalé bydliště, ale jsem pochopitelně rád, že na radnici zůstanou stejní lidé," doplnil tajemník.