Umí se například postavit na všechny čtyři a chvilku na nich setrvat, což je pro její maminku Janu velice důležité.

„Je ale zapotřebí doma ještě hodně cvičit a opakovat léčbu v listopadu. Pokud se nám na ni podaří získat peníze, je reálná šance, že Zuzanka bude umět lézt po čtyřech," řekla Jana Lavičková.

Vzhledem k pokroku je dokonce možné, že dívka jednou bude moci chodit po bytě 
o berličkách. K tomu je ale zapotřebí ještě několik terapií. „Nejlepší asi na tom všem je, že si Zuzka po této léčbě umí na chvíli stoupnout z vozíku a tím mi ulehčit práci 
s toaletou. Jsme velmi šťastní, jaké další pokroky nám terapie přinesla. Zároveň ale nešťastní ze stálého shánění peněz na další terapie," zmínila Jana Lavičková.

Více v dnešním vydání Českokrumlovského deníku.