Až šestnáct stovek kusů jelenů, divočáků či srnčího plánují v Boleticích a na Lipensku pro letošek odlovit Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Stromky vs. zvěř: Hornoplánská divize státního podniku Vojenské lesy a statky ČR obhospodařuje 19 960 ha pozemků, z toho 16 569 ha lesních pozemků a 203 ha vodních ploch převážně na území Vojenského újezdu Boletice. V Boleticích a v lesích na Lipensku ve správě VLS se loni ulovilo 1 476 kusů zvěře: z toho 618 kusů jelení zvěře, 624 divočáků, 231 srnčího, dva jeleni sika a jeden daněk. Pro letošek se počítá s odlovem 1 600 kusů zvěře.

Podnik minulý rok vysadil v Česku 19,2 milionů sazenic stromů, do konce toho letošního chce přidat dalších 23 milionů. „Odumřelé smrkové porosty nahrazuje především listnáči – duby, buky, osikami, olšemi a habry,“ vyjmenovává mluvčí VLS Jan Sotona. „A právě ty jsou společně s jedlemi nejvíce ohroženy spárkatou zvěří. Okusem poškozené sazenice pak živoří v zakrnělé formě, nebo odumírají.“

„Požadavek na snížení početních stavů zvěře zaznívá v poslední době od orgánů ochrany přírody prakticky po celé republice. Jde tedy o prioritu, kde je náš zájem s ochránci přírody shodný,“ vysvětluje ředitel státního podniku Petr Král, proč je potřeba situaci řešit odstřelem. „Stavy zvěře musí být v rovnováze s lesem. V současné chvíli, kdy v našich lokalitách v důsledku kalamit způsobených klimaticky extrémním počasím stoupají rozlohy mladých lesních porostů, musíme na to reagovat. Obnova lesů v následujících letech prostě musí mít nejvyšší prioritu.“

PRO ÚSPĚŠNÉ LOVCE ODMĚNY

Stavy zvěře v lesích VLS sice nepřekračují maximální počty dané zákonem, i tak je lesníci chtějí stlačit dolů, ochrana sazenice pomocí oplocenek či chemickými postřiky, které zvěř odpuzují, je totiž drahá.

Vojenské lesy proto pro aktuální loveckou sezónu, která právě začíná, navýšily plány odlovu zvěře o 10 procent. Zároveň ředitel VLS zvýšil odměny pro zaměstnance, kteří stanovené individuální plány lovu překročí.

„Abychom ulehčili práci lesnickému personálu, který výkon myslivosti ve vojenských lesích převážně vykonává a v současné době je plně vytížen nahodilými těžbami a obnovou ploch, uvažujeme o najmutí profesionálních lovců,“ dodává výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.