Dlouhotrvající a vysoká sněhová pokrývka jí znemožňovala dostat se k zemi k potravě, ale také pohyb. Přesto se zatím zdá, že na Českokrumlovsku zvěř přestála toto nepříznivé období obstojně.

„Vypadá to, že moc zvěře nepadlo. Ale víc budu vědět až po schůzi myslivců z okresu a později až sleze sníh, kdy se teprve ukáže pravý stav věci,“ řekl ve čtvrtek Zdeněk Pils, předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Český Krumlov.

„Ovšem myslivci v zimě intenzivně přikrmovali a křížem krážem traktory s pluhem prohrnovali sníh na loukách, aby zvěři usnadnili pohyb a pomohli jí dostat se k zemi k potravě.“

Podobně to vidí i revírník státních lesů na Novém Dvoře Josef Burda. „Myslím, že je to dobré. Žádné ztráty na zvěři jsem na Kleti nezaznamenal. Myslivci krmili fest,“ přitakal. „A museli krmit hodně – v krmelcích bylo vidět, že zvěř má hlad, protože brala bezezbytku vše, co v krmelci bylo.“

Zvěř potřebuje klid

Optimisticky přezimování zvěře vidí i dolnotřebonínští myslivci. Obyvatelé Dolního Třebonína nejsou volně žijící zvěři příliš vzdáleni, neboť jim leží pole za humny, kde mohou srnčí pozorovat. Někdy dokonce hejno koroptví zalétlo až do satelitní zástavby.

„Koroptve se uchylují v zimě často až do vsi, jsou tam totiž víc v bezpečí před dravci, protože na poli jsou na bílém sněhu snadno vidět,“ vysvětlil hospodář Mysliveckého sdružení Dolní Třebonín František Bürger.

„Zatím jsme žádný uhynulý kus zvěře nenašli, myslím, že je v dobré kondici. Také poctivě krmíme, takže hlady zvířata určitě nehynou. Ovšem mnohem větší problém než hladovění je, když zvěř nemá v zimě klid,“ zdůraznil.

Ačkoliv jsou na tuto důležitou skutečnost lidé neustále upozorňováni médii, stále se mezi nimi nacházejí tací, kteří toho nedbají.

„Například jeden obyvatel Třebonína to snad dělá schválně, jinak si to neumím vysvětlit. Pravidelně den co den chodí svého loveckého psa venčit do míst, kde v polích přebývá zvěř, nebo do lesa v blízkosti krmelce.

Svého velkého psa nechává volně běhat a ten zvěř rozhání. Zvěř útěk ve vysokém sněhu hodně vysiluje a pak je náchylná k nemocem. Ačkoliv už jsem na to toho člověka několikrát upozorňoval, nedá si říct,“ nechápe jeho bezcitnost František Bürger.

Během současné oblevy už sněhu výrazně ubylo, a tak se jím zvěř již snáz prohrabe k soustům i mimo krmelce. Zejména řepka na polích už sem tam vystrkuje lupení. Ale zrovna to srnkám moc nesvědčí.

„Přikrmujeme zvěř tak, například siláží, kterou nevyužijí zemědělci, abychom omezili její zájem o řepku, která jí působí průjmy. Ovšem mnohem větší problém než řepka, působí neukáznění lidé, kteří nedopřejí zvěři klid,“ zdůraznil znovu František Bürger.