Zatímco v obou správních městech Českokrumlovska, v Českém Krumlově a Kaplici, strany a zvolená uskupení na nic nečekaly a ihned po zveřejnění výsledků komunálních voleb zahájily čilá povolební jednání ohledně vzniku koalic a dalšího postupu, v ostatních městech regionu se uskutečnily první schůzky v pondělí.

Ve Vyšším Brodě zvítězili Nezávislí I. v čele se svým lídrem a současně starostou města Milanem Zálešákem. Jemu přisoudili obyvatelé Vyšššího Brodu bezkonkurenčně nejvíce hlasů, a sice 506, kdy druhé nejvyšší množství hlasů – 372 – sklidil Jiří Franc ze skupení Domov Vyšší Brod. Nezávislí I. v patnáctičlenném zastupitelstvu získali pět mandátů. Po třech mandátech Perspektiva 2010 a Domov Vyšší Brod, po dvou mandátech pak Sportovci Vyšebrodska a KSČM.

Z toho vyplývá, že ačkoliv Nezávislí I. zvítězili, ještě zdaleka nemají vyhráno.

Nejvíc hlasů ve Vyšším Brodě získali:

Milan Zálešák (Nez. I.) 506
Jiří Franc (Domov V.B.) 372
Hana Straková (Nez. I.) 341
Martin Honetschläger (Nez. I.) 332
Eva Maštalířová (Nez. I.) 310

„S kandidáty Nezávislých I. jsme se sešli už v neděli, abychom si řekli a ujasnili představy, s čím půjdeme do jednání, co budeme partnerům nabízet,“ řekl v pondělí starosta Milan Zálešák, kterému je jasné, že se bez koaliční shody s některými z protistran neobejdou.

„První schůzka s partnery se uskuteční dnes večer. Jednání zahájíme s Perspektivou 2010. Telefonicky jsme ale už mluvili i s jednotlivci z ostatních uskupení. Rozhodně je jasné, že každý z partnerů v novém zastupitelstvu bude muset ustoupit a budeme se muset sladit.“

Rozjeté projekty, jako je budování kanalizace za zhruba devět milionů korun, na niž poskytlo dotace ministerstvo zemědělství i kraj, ve čtyřech ulicích Česká, Poschoďová, Studánecká a Lidická snad ohroženy nejsou.

Další zásadní a velká ivestice čeká Vyšebrodské do rekonstrukce sběrného dvora, při které budou spolupracovat s Jihočeským krajem. Dvůr bude vznikat na dvě etapy a spolyká kolem 5,5 milionu korun.

Připravena je i projektová dokumentace na chodník a rozšíření silnice do Těchorázu, čili z Vyššího Brodu směrem na Kaplici, za víc než deset milionů korun.

„Akce, na které už máme dotace, jsou snad jisté i bez ohledu na to, jak se s partnery v zastupitelstvu dohodneme. Alespoň věříme, že se udělají,“ doufá starosta.

Ovšem neméně významnou akcí, a sice kulturní, bude Zemská výstava 2013 a s ní související projekty. „Potěšující však je, že v programových prohlášeních jsme se všichni v hlavních bodech shodli,“ věří proto starosta, že v hlavních věcech budou zajedno.